«

»

Dec 02

छें पिने; रागः आशावरी, तालः जति

जंजाल तोता वने इक्षा याना।२। दनावल छन्हु बाचा इले हे हे कुमार ।धु।

द्यनाच्वंपिं काय् कलाःया ख्वाल स्वया निम्हेसिगु।
मायां भुले ज्वी थें ताया।२। याना बांलक त्याग स्वः स्वः याना बांलक त्याग (धु) दनावल छन्हु बाचा इले हे हे कुमार।१।

थः सल म्हसं च्वना छन्दक ल्यूने तया।
वन पिहाँ लायकू तोता।२। सुना नं मसीक स्वः स्वः सुना नं मसीक (धु)।२।

थ्यनेवं बने बीचे दक्व वसः तिसा त्वया।
थमंतुं हे आंग्सध्यना।२। पासा लित छ्वया हल स्वः स्वः पासा लित छ्वया हल (धु)।३।

दको वसः तिसा जोना छंदक लिहाँ वल।
यशोधारा यागु थासे।२। बुझेयाना बिल स्वः स्वः बुझेयाना बिल (धु)।४।

दको वसः तिसा जोना छपाल्हा छाती तया।
यशोधारा मुर्छा जुल।२। सुनानं मखक स्वः स्वः सुनानं मखक (धु)।५।

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *